استفاده از مویز سیاه بدون هسته برای درمان قطعی شوره و ریزش مو!